DPS w Czerewkach

39,93 kW

Moc instalacji

JAM 60S09-330 x 121 szt

Rodzaj paneli

SOLIS-3P20K-4G x 2 szt

Model inwertera

Ostatnie realizacje