Bielsk Podlaski

5,18 kW

Moc instalacji

Ulica Solar 370 Wp x 14 szt

Rodzaj paneli

Solar Edge SE5K

Model inwertera

W Bielksu Podlaskim też byliśmy w tym roku! ?Zobaczcie naszą realizację o mocy 5,18 kW.

Ostatnie realizacje