Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne Mój Prąd 3.0

Rozpoczyna się kolejna a edycja dobrze już znanego Programu Mój Prąd. Od niedawna możemy już znaleźć informacje od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że już od 1 lipca 2021 roku zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski o fundusz na instalację paneli słonecznych na swoim domu. Wszystko ma na celu dbałość o środowisko i realizację zobowiązań klimatycznych wobec Unii Europejskiej. 

Oprócz samej dotacji można ubiegać się o zwrot kosztów. Do tego projektu kwalifikują się również osoby, które zainwestowały w usługi fotowoltaiczne po 31 stycznia 2021 roku.  

Mój Prąd – Zasady skorzystania z dotacji 

Poniżej przedstawimy Wam kilka niezbędnych informacji. Pamiętajcie, że w tym całym procesie nasi specjaliści SunGrant z chęcią Wam pomogą. Odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy w dokumentacji i wyliczeniach, w skrócie: we wszystkim 🙂 
1. W jaki sposób mogę ubiegać o dofinansowanie? 

Proces dofinansowania polega na spełnieniu odpowiednich warunków i złożenia pełnej dokumentacji. – więcej o wymogach i dokumentach poniżej.  

2. Kto i w jakim terminie może ubiegać się o dofinansowanie?  

Rekrutacja do III edycji programu “Mój Prąd” dla osób fizycznych – przyszłych prosumentów będzie trwała od 01.07.2021 r. do 20.12.2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Program ten nie dotyczy firm. Program został stworzony z myślą o osobach, które chcą mieć własną, przydomową instalację fotowoltaiczną.  

Pamiętajcie jednak, że aby otrzymać dotację instalacja fotowoltaiczna nie może być dofinansowana z innego projektu.  
Warto składać wniosek w pierwszym możliwym terminie – ilość zainteresowany z roku na rok przybywa na co wskazuje poprzednia edycja. Pula dotacji wyczerpała się przed czasem, pomimo dodatkowych 100 milionów złotych wsparcia z NFOŚiGW.  

3. Jakie instalacje fotowoltaiczne kwalifikują się do programu Mój Prąd? 
Moc przydomowej mikroinstalacji fotowoltaicznej musi wynosić od 2 kW do 10 kW. Instalacja ma produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Instalacja fotowoltaiczna musi być wykonana i przyłączona do sieci OSD, czyli do sieci wybranego przez gospodarza przedsiębiorstwa energetycznego: Enea, Energa, Innogy, PGE lub Tauron. 

4. Jakie wydatki wliczane są w zwrot kosztów? 

Są to tak zwane koszty kwalifikowane. Dotyczą one zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej – dotyczy to usługi projektu i montażu, panele solarne, okablowanie. 

5. Wysokość dofinansowania 

Na ten moment nie ma określonej dokładnej puli, jak do tej pory kwota dotacji wynosiła 5000 złotych i dotyczyła max. 50% kosztów kwalifikowanych w całej inwestycji. 

6. Dokumentacja 
Ubiegając się o dofinansowanie należy załączyć poszczególne dokumenty: 

  • dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie) 
  • dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji) 
  • oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym 
  • informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku) 
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano 
  • faktura lub dowód zapłaty, potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy 
  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej 
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie 
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO) 

Więcej artykułów