Koronawirus. Tak: wprowadziliśmy reżim higieniczny

Wiemy, że dla większości z nas, najbliższy czas nie będzie łatwy. My również wprowadziliśmy działania kryzysowe, wszelkie prace formalne prowadzimy zdalnie, a instalacje realizujemy zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa, na życzenie – bez kontaktu z domownikami.

Na chwilę obecną prace instalacyjne prowadzimy bez opóźnień, regularnym trybem. Uważamy to za nasz obowiązek – stabilna gospodarka jest jednym z narzędzi niezbędnych do walki z epidemią. Ale za nasz obowiązek uważamy też wprowadzenie reżimu higienicznego; pomimo tego, że nie należymy do branży szczególnie narażonej na zarażenie. Nasze działania ochronne podzieliliśmy na dwie części:

Działania wewnętrzne:
– wszyscy pracownicy, którzy mogą pracować zdalnie, pracują w swoich domach
– zwiększyliśmy zakres higieny pracy; tak, my też nucimy sobie piosenki pod nosami, aby ręce myć przez minimum 30 sekund
– wprowadziliśmy stałą dostępność środków dezynfekujących w naszych miejscach pracy
– wprowadziliśmy stałą kontrolę medyczną wszystkich pracowników firmy

Działania zewnętrzne:
– ograniczyliśmy do minimum bezpośrednie kontakty i spotkania handlowe
– umożliwiamy podpisywanie umów w 100% online
– regularnie dezynfekujemy ubrania robocze naszych terenowych instalatorów
– bezwzględnie przestrzegamy korzystania przez instalatorów z rękawic i masek ochronnych
– na życzenie klienta: przeprowadzamy instalacje bez kontaktu z domownikami

Wiemy, że wszyscy obecnie czujemy niepewność odnośnie jutra. Staramy się jednak robić swoje, aby utrzymać przy życiu polską gospodarkę – to również jest ważne dla pokonania epidemii koronawirusa; choć oczywiście – nie tak ważne jak ogromna praca lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów i wszystkich służb, które stoją na pierwszej linii działań, a którym składamy bardzo głębokie wyrazy szacunku.

Fot.:  Vesna Harni z Pixabay

Więcej artykułów