Polskie OZE jak trzy wielkie elektrownie

Moc z odnawialnych źródeł energii produkowana w Polsce przekroczyła 10 gigawatów. To tyle ile produkują elektrownie w Bełchatowie, Turowie i Opolu – gdy policzymy je wszystkie razem.

Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu łącznie. Od grudnia 2015 roku moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o ponad 1600 % – poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Wiceminister Zyska podkreślił również, że liczba nowych instalacji fotowoltaicznych jest tak duża, że to właśnie energetyka słoneczna jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. I super, bo tylko jedna ze wspomnianych elektrowni – Elektrownia Bełchatów – emituje rocznie 38,2 megatony dwutlenku węgla (czyli tyle, ile w ciągu roku wypuszcza do atmosfery 6,5 mln aut) co sprawia, że jest ona powszechnie uważana za największego truciciela Europy (źródło: Elektrownia Bełchatów największym “trucicielem” powietrza w Europie).

„Tak dynamiczny rozwój mikroinstalacji możliwy jest w dużej mierze dzięki funkcjonującemu w Polsce dedykowanemu wytwórcom (prosumentom) energii odnawialnej systemowi rozliczeń energii, tzw. systemowi opustów, który umożliwia prosumentowi wykorzystanie sieci elektroenergetycznej jako swego rodzaju „magazynu energii”. Wspomniane nadwyżki wytwórca może wykorzystać w ciągu 365 dni” – podsumował wiceminister Zyska.

Bębło (Małopolska), fot.: ZASEKUNDE.PL
Bębło (Małopolska), fot.: ZASEKUNDE.PL

Źródło: marketlife
Zdjęcie: jwvein z Pixabay, ZASEKUNDE.PL

Więcej artykułów